Celem nadrzędnym „Internetowego Vademecum Architektury Tarnowskich Gór” jest rozwinięcie świadomości mieszkańców o wielokulturowej historii tego miasta oraz promocja lokalnych zabytków architektonicznych w atrakcyjnej i łatwo dostępnej formie witryny internetowej. Obiekty na niej prezentowane występują w szerokim spektrum, od reliktów renesansowych z XVI w. do modernistycznej architektury międzywojennego 20. lecia. Jest to interesujący obszar nie tylko z powodu poziomu artystycznego, ale również ze względu na niewielki stopień zaawansowania badań tematu, a przez to czekającym na dalsze okrywanie i dokładniejszy opis z użyciem naukowych narzędzi oraz nowoczesnej i przyjaznej dla użytkownika technologii.
W ramach długofalowego i w zamierzeniu wieloletniego projektu opisanych zostało w pierwszym etapie 30 punktów adresowych ze śródmieścia. Przekaz internetowy umożliwi wielokierunkowe kontynuowanie tego projektu w kolejnych latach. Przybliży też użytkownikom strony historię miejsc i dawnych mieszkańców, oryginalne projekty budynków oraz ich stare i nowe fotografie. Ponadto zawartość uzupełniona zostanie przez szereg archiwaliów jak papiery firmowe, druki i projekty reklamowe.
Podstawą projektu i gromadzenia danych jest kwerenda naukowa w archiwum Urzędu Miejskiego i Archiwach Państwowych w Katowicach oraz Wrocławiu.

Alicja Kosiba-Lesiak

     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 


 
Podziękowania za okazaną pomoc dla:
● opracowanie: Marek Wojcik ● redakcja naukowa: dr Krzysztof Gwóźdź ● koordynacja i redakcja językowa: Alicja Kosiba-Lesiak ●
● tłumaczenie na język niemiecki: Jacek Maniecki ●

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018