Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 
 
  Archiwalia:  
 


Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.); sygn.: 455-467 (dokumentacja dotycząca projektu i budowy ratusza)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Archiwum Parafii pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach,
• Zbiór dostępny na stronach internetowych: „Poland, Gliwice Roman Catholic Church Books, 1599-1976." http://FamilySearch.org

Archiwum Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,
• dokumentacja fotograficzna i ikonograficzna

Joods Historisch Museum, Amsterdam

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
• Zespól OBB I, sygn.: 819, 820, 821, 822 i 823

Technische Universität Berlin, Architekturmuseum

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Archiwum
• sygn. 1227a II - 1231 a II; • dokumentacja fot. 7636, 9823

 

 
  Bibliografia:          
 


Ryszard Bednarczyk, Ericha Scholza kręte drogi do pojednania, „Montes Tarnovisensis”, 2017, nr 85

Ryszard Bednarczyk, Posesja w narożniku Kaczyńca i Placu Żwirki i Wigury, 2016, dokument elektroniczny w posiadaniu Fundacji Kruszce Śląska.

Fedor Bojanowski, Kościół Zbawiciela. Dzieje parafii ewangelickiej w Tarnowskich Górach (XVI-XIX w.), Tarnowskie Góry 2005

Rudolph von Carnall, Listy do Emilie von Büttner z listopada i grudnia 1827 r., tłumaczenie za: „Entenring”, nr 3, luty 2006

Das neue Rathaus in Tarnowitz, „Zeitschrift für Bauwesen”, R. 51, 1901, s. 562-567, il. 55-57.

Krzysztof Gwóźdź, Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach i historia i współczesność, Tarnowskie Góry 2008

Bronisław Hager, Obrazki tarnogórskie, Tarnowskie Góry 1992

Historia Tarnowskich Gór, Tarnowskie Góry 2000

Hugo Koch, Denkschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens des Königl. Blei- und Silbererzbergwerks Friedrichsgrube bei Tarnowitz O.-S.: am 16. Juli 1884, Berlin 1884, s. 12-13.

Alina Kowalska, Akta miejskie Tarnowskich Gór od końca XVI wieku do roku 1740, Katowice, 1993

Robert Kurpiun, Die Oberschleschische Bergschule zu Tarnowitz [w:] „Der Landbote. Tarnowitzer Kreis-Kalender - 1918”, Kattowitz OS, 1917.

Klaus Liwowsky, Die Bergschulen von Tarnowitz u. Peiskretscham
( http://www.boehm-chronik.com/bergbau/bergleute/TLehrer.htm )

Martin Lorenz, Geschichte der Joh. Loge „Silberfels” zu Beuthen O.-S. Denkschrift zur Feier des 100 Jährigen Stiftungsfestes am 24. Mai 1913, Kattowitz 1913.

Maria Marciniak, Archeologia pamięci, „Montes Tarnowcensis”, 2011, nr 48

Maria Marciniak, Marek Wojcik, Śląska historia w aptekarskiej pigułce. Dzieje mieszkańców kamienicy przy ulicy Krakowskiej 7 , „Montes Tarnowicensis”, 2011, nr 53

Dionizy Moska, Walenty Sojka 1887 – 1939, „Apothecarius” 2005, nr 6, s.6–8

Jan Nowak, Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry 1927

Gerda Panofsky, Erwin Panofsky von Zehn bis Dreißig und seine jüdischen Wurzeln, Passau 2017

Józef Sage, Dom Sedlaczka [w:] Historia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (1954 – 2002), Tarnowskie Góry 2004, ss. 49-51.

Rainer Slotta, Das Carnall-Service als Dokument des Oberschlesischen Metallerzbergbaus, Bochum 1986.

Rolf Straubel, Biographisches Handbuch der preußischen Verwaltungs- und Justizbeamten 1740-1806/15, T. 1 München 2009

Marek Wojcik, Górniczy lazaret, „Montes Tarnowicensis”, 2018, nr 92

Marek Wojcik, Henryk Piszczek, „Montes Tarnowicensis”, 2009, nr 36

Marek Wojcik, Kamienice przy ulicy Krakowskiej w Tarnowskich Górach (1866–1910), „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” 2011, tom III, ss. 3-38

Marek Wojcik, Od arendy po ikonologię. Rzecz o rodzinie Panofsky i jej górnośląskich korzeniach, [w:] Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, Rybnik–Katowice 2012, s.581-597.

Marek Wojcik, Tajemnicze znaki, [w:] „Montes Tarnovicensis”, 2010, nr 42

Samuel Ludwik Zasadius, Muzyka Anielska, Brzeg 1751


       

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019