Adres współczesny:
ul. Jana Bondkowskiego 1

Numer dawnej hipoteki:
- część działki 34 (w 1800 r.);
- 308 (od 1874 r.).

Adresy historyczne:
- Henckelstrasse 1 (do 1922; 1939–1945)
- ul. Henckla 1 (1922-1938)
- ul. Bondkowskiego 1 (1938–1939 i od 1945)

Data budowy: 1903 (data podwyższenia i całkowitej przebudowy)

Architekt: Heinrich Pisczek (Henryk Piszczek)

Inwestor: Heinrich Pisczek (Henryk Piszczek)

Właściciele:
do 1840 r. - zob. Zamkowa 6
1884: Luisa Mrowietz, wdowa
1903–1908: Heinrich Pisczek (Henryk Piszczek), budowniczy
1926–1931: Gustaw Schmidt


     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 


 
 

Uzupełniające informacje o mieszkańcach:

Heinrich Pisczek [Henryk Piszczek] (ur. 25 X 1874, Bierawa / Birawa), budowniczy działający w Tarnowskich Górach, Rybniku i Katowicach, katolik, członek Bractwa Strzeleckiego. Zaprojektował m.in. domy przy: ul. Kaczyniec 10 (1902 r.), ul. Bondkowskiego 1 (1902 r.), ul. Cebuli 2 (1903 r.), ul. Zamkowej 6 (1903 r.), ul. Krakowskiej 16 (1906 r.) i ul. Piłsudskiego 10. Około 1909 r. przeniósł się do Rybnika, gdzie m.in wybudował własny dom przy obecnej ul. Kościuszki 9–11; w 1920 r. wybrany zostaje na członka magistratu Rybnika. Około 1929/1930 r. przeniósł się do Katowic-Załęża, gdzie prowadził firmę budowlaną przy ówczesnej ul. Beka 2. Ożenił się w 1900 r. z Marthą Antoniną Fleischer, z którą miał co najmniej szóstkę dzieci.


     

 

 
 


Opis:

Narożna kamienica na planie litery „L”, czterokondygnacyjna. Elewacje o formach nawiązujących do secesji. Od ul. Górniczej pięcioosiowa, w osi centralnej na pierwszym piętrze — balkonik; na drugim — okno wyróżnione malowniczym naczółkiem z datą rozbudowy „1903”; powyżej szczyt z dekoracją roślinną i inicjałami właściciela i zarazem budowniczego: „H.P.”. Elewacja od ul. Bondkowskiego asymetryczna, podzielona na dwie części. Część narożna, szejścioosiowa z niewielkim ryzalitem zwieńczonym szczytem w części centralnej; część boczna trójosiowa, w trzeciej kondygnacji dekoracje roślinne wokół okien, a w czwartej – wysokie poddasze.

Kaminica przy ul. Bondkowskiego 1, fot. 2019 r.

Dodatkowe informacje, przebudowy:
Do początków XIX w. była to część działki nr 34 (razem z obecnymi Zamkową 6 i Górniczą 5). Dom mieszkalny powstał tutaj zapewne w połowie XIX w. W 1903 r. został on przez właściciela i zarazem budowniczego Heinricha Pisczka (Henryka Piszczka) nadbudowany o dwie kondygnacje, a elewacje ozdobiono secesyjnymi dekoracjami.

Mrowietz, Projekt na wykonanie wejścia. Bondkowskiego 1, 1884 r.


     


Heinrich Pisczek, projekt kamienicy
z lutego 1902 r.

Inicjały właściciela „H.P.”
i data rozbudowy kamienicy: "1903"

 

 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• sygn. A 383

Marek Wojcik, Henryk Piszczek, „Montes Tarnowicensis”, 2009, nr 36

 

 


         

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019