Gegenwärtige Adresse
: Rynek 17, südliches Haus

Alte Hypothek:
- 11, Ring (in 1746 );
- 22 (in 1765 );
- 20 (ab 1800 )

Historische Adressen:
- Ring 19 (bis 1914) Zwischen 1914 und 1924 wurden die Hausnummern geändert und seit dieser Zeit hat das Gebäude dasselbe Nummer wie das benachbarte Haus auf der nördlichen Seite.
- Rynek 17 (1924 – 1939; 1945 – 1950; ab 1956)
- Ring 17 (1939–1944)
- Plac Stalina 17 (1950–1956)

Baujahr: wahrscheinlich XVII w. mit zahlreichen späteren Umbauten

Architekt: unbekannt

Bauherr: unbekannt

Eigentümer:
1670-1703: Jan Miedona
1704-1705: Magdalena Miedona
1705-1725: Andrzej Puson
1746: Christian Fiddicke
1765: Jacob Ziembeck 1800: Fischer’s Erben
1804-1842: Joseph Waniek
ab 1843: Eigentümer wie unter Rynek 17
1843–1861: Gustav Böhm
1861–1880: Luise Böhm z domu Wagner
1889–1900: Otto Böhm
1909: Benno Atzler
1911–1912: Adolf Bloch
1912–1915: Grundstück Verwaltungs Gesellschaft Silesia m.b.H in Beuthen

     
Polski / Polnisch
Adressen:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
Personen
Literaturverzeichnis
Stadtplan
 


 
 

Beschreibung:
Errichtet auf dem Grundriss eines Rechtecks, ohne Diele. Ringseitig ist das Haus dreistöckig, hofseitig zweistöckig, mit einem Satteldach, dessen Dachfirst senkrecht zu sonstigen Ringhäusern steht. Vierachsige Fassade mit Doppelarkaden-Laubengang im Erdgeschoss und Dreieckgiebelwand. Rechteckige Fenster, eine Ellipsefenster in der Giebelwand.


Rynek 17, Fot. 2018

Zusätzliche Informationen, Umbauten:
In 1705 kaufte das Haus Andrzej Puson, der spätere Bürgermeister von Tarnowitz (in den Jahren 1718 und 1721). Es ist uns die Abschrift dieses Kaufvertrags erhalten:
A. 1705. die 22 Junÿ
Kupny Contract Domu w Renku po Niebos[zszyku] P. Janie Miedonie pozostałego, między Domami P. Bernarda Bordoly, a P. Mathysa Olofsona leżacego, między pozostała wdową Pani Magdaleną Miedonową zdożądanymi PP. Curatorami Przedawicielką ziedney, a P. Andrzeiem Posanem oraz y P. Małżonka iego Kupicielami zdrugieÿ strony Zawarty a na Papier uwiedzionÿ, Vrzędowi Radzieckiemu presentowanÿ, a publice czytanÿ iest, którÿ za żądoscią stron się przÿmnie ratificuie, et in qvantum de iure [i o ile według prawa] do Xiąg Mieÿskich incorporować powolnie.
Przi któreÿ Introductÿ pomieniogo kupu, Pan Adam Dzielawski terazni Burmistrz uxorio nomine [w imieniu żony] się ogłasza, ze de iure consanguinitatis [wg prawa pokrewieństwa] do tegoż kupna bliskosć Pani Malżonce iego, a iemu by nalezala, wszaksz zdobrey Przyiażni tego terazniemu P. Kupicielowi życzy, ztą iednak reservą, że gdybÿ in futuram [w przyszłości] ten Dom od P. Kupiciela, a P. Małżonki iego zas do przedaiu pojisć miał, że sobie, ÿ Erbom [spadkopbiercą] swoim jys in salvo [z wyjątkiem] wszeliak pozostawuie, Co za żądnoscią iego ad notum [za ogłoszone] się bierze.

Der Katasterwert der Bebauung betrug in den einzelnen Jahren: in 1746 – 430 Thaler, in 1765–1800 – 450 Thaler, darunter das Haus 410 Thaler. In 1912 kleine Umbauten von Heinrich Gambietz aus Beuthen und in 1915 die Fa. Pawlik & Co aus Beuthen. Die erhaltenen Kellerräume weisen auf die Herkunft des Hauses aus dem 16. Jhdt. hin. Der Laubengang wurde sicherlich im 17. Jhdt. und das dritte Geschoss am Anfang der 18. Jhdt. nachgebaut.


Umbauzeichnung, 1915


     


Hofseite, Fot. ca. 1942


 

 

 

 

 


 
 

Archivalien, Literaturnachweise, Links:

Archiwum Państwowe w Katowicach (Staatsarchiv Katowice),
• Bestand Nr. 1441, Akta miasta Tarnowskie Góry, Az.: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu (Staatsarchiv Breslau),
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Archiwum Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (Archiv des Freundeskreises des Tarnowitzer Landes),
• Bildsammlung

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane), (Stadtamt Tarnowskie Góry, Betriebsarchiv (Bauarchiv))
• Az.: A 276, A 99, A 384


         

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018