Adres współczesny:
ul. Gliwicka 1

Numer dawnej hipoteki:
- 13, Ring (w 1746 r.);
- 24 (w 1765 r.);
- 22 (od 1800 r.)

Adresy historyczne:
- Gleiwitzerstrasse 1 (do 1922; 1939–1945)
- ul. Gliwicka 1 (1922–1939 i od 1945)

Data budowy: nieznana

Architekt: nieznany

Inwestor: nieznany

Właściciele:
1746–1765: Christian Saffer
1800–1822: Magnioni, wdowa po kupcu
1827–1860: Ignatzy Wallitzek, kupiec
1867–1890: Theodor Peschke, kupiec
1893: H. Wenzel
1901–1909: Adolf Lowenheim, kupiec
1911: Dresdner Bank
1911–1912: Max Berger
1915–1941: Otto Kirchner, kupiec

     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 
 
 

Opis:
Budynek na rzucie prostokąta, jednotraktowy (podziały wzdłużne są wtórne). Piętrowy, z dwuarkadowymi podcieniem o sklepieniach krzyżowych (od strony ul. Gliwickiej). Elewacja o formach neoklasycznych, na piętrze pilastry z korynckimi głowicami, gzyms główny wsparty na kroksztynach. Za nim po stronie południowej piętrowa boczna oficyna, a dalej piętrowy budynek tylny (Ratuszowa 12).


Gliwicka 1, fot. 2015 r.

Dodatkowe informacje, przebudowy:

Budynek ucierpiał w pożarach 6 VIII 1701 r. oraz 9 VII 1746 r. Przed tym drugim pożarem wartość katastralną zabudowań wyceniono na 260 talarów, a w latach 1765-1840 r. oszacowano ją na 355 talarów. Obecny wygląd elewacji budynku to zapewne efekt zmian dokonanych w latach 60. lub 70. XIX w., jednakże przebudowa ta nie jest odnotowana w dokumentach.


     

 


Gliwicka 1, fot. ok. 1912 r.

 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• sygn: A 748; A 1462


       

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019