Adres współczesny:
ul. Gliwicka 10

Numer dawnej hipoteki:
- 90 (w 1765 r.);
- 28 (od 1800 r.)

Adresy historyczne:
- Gleiwitzerstrasse 10 (do 1922; 1939–1945)
- ul. Gliwicka 10 (1922–1939 i od 1945)

Data budowy: prawdopodobnie XVIII w. z licznymi przebudowami

Architekt: nieznany

Inwestor: nieznany

Właściciele:
1765: Joseph Oculus
1800: spadkobiercy Schalasta
1811: Veronika Burzik
1817–1832: Johann Gross, tkacz
1840–1853: pani nadsztygarowa Bittmann
1859–1875: Otto Dahms, mierniczy
1887: Rudolph Stephainsky, piekarz
1897–1913: Emanuel Heiser, rzeźnik
1931: Józef Warzyc (Warzitz)

     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 


 
 

Opis:
Budynek na rzucie prostokąta, murowany, piętrowy. Elewacja otynkowana, bezstylowa. Otwory wejściowe i okienne prostokątne, dach naczółkowy.


ul. Gliwicka 10, fot. 2018 r.


ul. Gliwicka 10, fot. 2018 r.

Dodatkowe informacje, przebudowy:
W 1765 r. wartość katastralną zabudowań wyceniono na 225 talarów i nie uległa ona zmianie do połowy XIX w. Wydaje się, że bryła budynku pochodzi z XVIII w. Dokumentacja budowlana odnotowuje kilka przebudów:

1887 – budowa pieca piekarniczego oraz przebudowa okna wystawowego (proj. Heinrich Moecke)

1898 – przebudowa okien od strony południowej (proj. Johannes Kindler)

1905 – przebudowa wejścia od strony zachodniej (proj. Johannes Kindler)

1905 – budowa tylnej oficyny (proj. Emanuel Dziuba)


     

 

Projekt budowy pieca piekarniczego,
1887 r.

Projekt przebudowy witryny sklepowej,
1887 r.

 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• sygn: A 253, A 265


         

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019