Adres współczesny:
ul. Gliwicka 8

Numer dawnej hipoteki: (do roku 1872 dotyczy dwóch współczesnych adresów: Gliwicka 6 i 8)
- 62, Kirchen-Gasse (w 1746 r.) [prawdopodobnie]
- 89 (w 1765 r.);
- 29 (od 1800 r.)

Adresy historyczne:
- Gleiwitzerstrasse 8 (do 1922; 1939–1945)
- ul. Gliwicka 8 (1922–1939 i od 1945)

Data budowy: XVIII w., nadbudowany i wielokrotnie przebudowany w XIX w.

Architekt: nieznany

Inwestor: nieznany

Właściciele: (do roku 1872 dotyczy dwóch współczesnych adresów: Gliwicka 6 i 8)
1746: spadkobiercy Niedbaly [prawdopodobnie]
1765: Gottlieba Böhm, wdowa
1800: Lebius, wdowa
1811–1828: Johann Neblich, powroźnik
1828–1832: spadkobiercy Neblicha
1840–1843: Franz Sliwa (Schliwa), kupiec
1848–1853: Mathus Schwillinsky (Matheus Schwillinski), powroźnik
ok. 1863: Anton Ehr, nadsztygar
1870–1872: Otto Dahms, mierniczy
1875–1911: krawiec David Lampert
1930–1932: Jakób Kuna


     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 


 
 

Opis:
Budynek na rzucie wydłużonego prostokąta, murowany, piętrowy. Elewacja otynkowana, bezstylowa. Otwory wejściowe i okienne prostokątne, dach płaski.


ul. Gliwicka 8, fot. 2018 r.


ul. Gliwicka 8, ok. 1875 r.

Dodatkowe informacje, przebudowy:
Do lat 70. XIX w. była to tylna, parterowa cześć zabudowań domu nr 29 (obecnej ul. Gliwickiej 6). W tym czasie zostały one nadbudowane o piętro (na zachowanym rysunku rozbudowy nie ma daty, ale można go w przybliżeniu datować na rok 1870). W 1880 r. David Lampert, dokupił od sąsiada jeszcze fragment oficyny i podwórka (domu przy ul. Gliwickiej 6) ustalając istniejący do dziś podział na Gliwicką 6 i 8. W 1875 r. dobudowano południową oficynę (projekt Otto Kotzulla).


     

 

Plan sytuacyjny z 1875 r.

 

 

 

 

 


 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• sygn: A 964


         

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019