Adres współczesny:
ul. Górnicza 3

Numer dawnej hipoteki:
- 273 (od 1811)

Adresy historyczne:
- Bergwerkstrasse 3 (do 1922; 1939–1945)
- Górnicza 3 (1922–1939 i od 1945)

Data budowy: około 1810 r.

Architekt: nieznany

Inwestor: Hunger

Właściciele:
1812 spadkobiercy Hungera
1817–1832: Ignatz Ferdinand von Beym, kupiec solny
1840: Anton Klausa
1843: Anton Adamczyk, komisarz sądowy
1853–1868: Loebel Panofsky (1819 – 1868), kupiec
1872: Minne Panofsky (1821-1897), wdowa
1909–1912: Karl Przybylla, rymarz


     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 


 
 

Uzupełniające informacje o mieszkańcach:

Ignatz Ferdinand von Beym – zob. Rynek 3

Leopold Panofsky (1819 – 1868), syn Davida i Charlotte Neumann. Ożenił się 11 lipca 1844 roku w Izbicku z Minne (1821–1897), córką Loebla Fraenkela. Prawdopodobnie młodzi zamieszkali najpierw w Izbicku, ale wkrótce przeprowadzili się do Tarnowskich Gór, gdzie Leopold kupił dom przy ulicy Górniczej 3. Panofsky należał do lepiej sytuowanych członków tarnogórskiej gminy żydowskiej i w 1854 r. Leopold został wybrany członkiem kolegium reprezentantów tejże gminy. Leopold i Minna mieli siedmioro dzieci, ich wnukiem był m.in słynny historyk sztuki Erwin Panofsky (1892–1968). Okazały nagrobek Leopolda i Minny zachował się na cmentarzu żydowskim.

     

Leopold Panofsky (1819-1868)

 

 
 


Opis:

Budynek na rzucie prostokąta, piętrowy z wysokim poddaszem. Elewacje bezstylowe. W części środkowej ryzalit (pierwotnie zwieńczony trójkątnym szczytem), otwory okienne i drzwiowe prostokątne, dach dwuspadowy.

ul. Górnicza 3, fot. 2014

Dodatkowe informacje, przebudowy:

Na planie miasta z 1805 r. w tym miejscu jest pusta działka. Budynek po raz pierwszy oznaczony jest na planie i w katastrze z 1811 r. Jego wartość wynosiła wtedy 800 talarów i można przyjąć, że jego formy zachowały się niezmienione do okresu międzywojennego. Później zostało nadbudowane poddasze.


      Górnicza 3, ok 1922-1939 r. 

 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Joods Historisch Museum, Amsterdam

Krzysztof Gwóźdź, Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach historia i współczesność, Tarnowskie Góry 2008

Gerda Panofsky, Erwin Panofsky von Zehn bis Dreißig und seine jüdischen Wurzeln, Passau 2017

Marek Wojcik, Od arendy po ikonologię. Rzecz o rodzinie Panofsky i jej górnośląskich korzeniach, [w:] Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, red. B. Kalinowska-Wójcik, D. Keller, Rybnik–Katowice 2012, s.581–597.

 


         

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019