Adres współczesny:
ul. Górnicza 7

Numer dawnej hipoteki:
- 80 (w 1765 r.) - identyfikacja niepewna;
- 272 (od 1800 r.).

Adresy historyczne:
- Bergwerkstrasse 9 (do 1922; 1939–1945)
- Górnicza 9 (1922–1939)

Data budowy: koniec XVIII w.

Architekt: nieznany

Inwestor: nieznany

Właściciele:
1800: Babczinski, krawiec
1811: (Wolfgang?) Mentzel, kontroler górniczy
1817–1822: Georg Heppner, piekarz
1827: Henckel von Donnersmarck, hrabia
1832–1843: Michael Kochanowsky, kowal
1847–1848: Wilhelm August Dressler, królewski mistrz maszynowy
- Friedrich Schneider
- Gottlieb Schneider
1883: Marcus Weissenberg
1884–1896: Dorothea Weissenberg, wdowa
1909–1911: bracia (Max & Siegfried) Weissenberg
1931: Hermann i Maria Kalisz


     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 


 
 

Uzupełniające informacje o mieszkańcach:

Wilhelm August Dressler (1 II 1808 – 26 XII 1872) królewski inspektor maszynowy, od 1841 r. członek loży masońskiej „Silberfels”, a w latach 1847-1852 jej I strażnik (Aufseher), później członek loży „Psyche” w Opolu. W latach 50. XIX w. przeprowadził się do Gliwic.

Marcus Weissenber (6 III 1819, Zbrosławice – 3 IV 1883, Tarnowskie Góry), oberżysta, wyznania mojżeszowego. Żona Dorothea Panofsky (1823-1896); miał z nią pięciu synów, małżonkowie mieszkali początkowo w Starych Tarnowicach, później przy obecnej ul. Górniczej 7.


     

 

 
 


Opis:

Dom na planie prostokąta, parterowy z wysokim użytkowym poddaszem, nakryty dachem wielospadowym z naczółkami. Nad częścią centralną wzdłużnych elewacji – szczyty. Otwory okienne i drzwiowe – prostokątne.

Dom przy ul. Górniczej 7, fot. 2019 r.

Dom przy ul. Górniczej 7, fot. 2019 r.

Dom przy ul. Górniczej 7, fot. 2019 r.

Dodatkowe informacje, przebudowy:
W 1765 r. prawdopodobnie działka miała nr 80 i nie była zabudowana. Wartość katastralna w 1800 r. wyniosła 300 talarów, a od 1811 r. - 400 talarów – co wskazuje na rozbudowę domu w pierwszych latach XIX w.


     


Plan sytuacyjny z 1937 r.

 

 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Archiwum Parafii pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach,
• Zbiór dostępny na stronach internetowych: „Poland, Gliwice Roman Catholic Church Books, 1599-1976." http://FamilySearch.org

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• brak dokumentacji

 

 


         

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019