Adres współczesny:
ul. Krakowska 12

Numer dawnej hipoteki:
- 32 (w 1765 r.);
- 185 (od 1800 r.)

Adresy historyczne:
- Krakauerstrasse 12 (do 1922; 1939–1945)
- ul. Krakowska 12 (1922–1939 i od 1945)

Data budowy: 1910 (całkowita przebudowa, z wykorzystaniem reliktów niektórych ścian XVIII-wiecznego domu)

Architekt: Walter Wichura (całkowita przebudowa)

Inwestor: Heinrich Siedner (całkowita przebudowa)

Właściciele:
1765: Adam Knigk, oberżysta
1800: Anton Wypisczik, rzeźnik
1811: Carl Wypisczik, oberżysta
1817–1827: Johann Wypisczik, rzeźnik
1832–1840: spadkobiercy Johanna Wypisczka
1853: spadkobiercy Blasiusa Mildnera
1865–1868: Adolf Schlesinger
1894–1908: Moritz Krebs
1908–1911: Heinrich Siedner, piekarz
1929: Franciszek Rędzioch


     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 


 
 

Opis:
Budynek narożny, murowany, na rzucie nieregularnego pięcioboku. Trzypiętrowy (trzecią kondygnację tworzy użytkowe poddasze) o formach stylu regionalnego (niem. Heimatschutzarchitektur). Parter z dużymi oknami wystawowymi i portalem ozdobiony płaskorzeźbą z wyobrażeniem statku (nawiązanie do Hanzy). Pierwsze i drugie piętro w wielkim porządku z pilastrami i specyficznych kapitelach — w formie tarczy herbowej, z wykuszami i balkonikami. W narożu pseudo wieżyczka. Kondygnacja poddasza częściowo z dachami mansardowymi, częściowo w formie szczytów nad wykuszami. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe prostokątne, dach wielospadowy.


ul. Krakowska 12, fot. 2014 r.

Dodatkowe informacje, przebudowy:
W 1765 r. zabudowania przy obecnej ul. Krakowskiej 12 wycenione były na 313 talarów. Wartość ta nie uległa zmianie do połowy XIX w. Do 1910 r. był to budynek piętrowy, z wysokim dwuspadowym dachem o nieregularnym układzie okien (zapewne z powodu wielokrotnych przebudów). Wystawał on około 3 m dalej na wschód niż obecna kamienica. Cześć murów parteru, piętra i całość piwnic obecnej kamienicy to pozostałości po starym budynku.


ul. Krakowska 12, elewacja, ok. 1870 r.


Projekt elewacji, Walter Wichura, 1910 r.


     

 

ul. Krakowska 12, fot. 2014 r.

ul. Krakowska 12, fot. 2014 r.

ul. Krakowska 12, detal portal

 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Archiwum Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,
• rysunek przebudowy okien, bez daty (lata 60. XIX w.)

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• sygn: A 457

Marek Wojcik, Kamienice przy ulicy Krakowskiej w Tarnowskich Górach (1866–1910), „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” 2011, tom III, s. 31-32.


         

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019