Adres współczesny:
ul. Krakowska 14

Numer dawnej hipoteki:
- 182 (od 1800 r.)

Adresy historyczne:
- Krakauerstrasse 14 (do 1922; 1939–1945)
- ul. Krakowska 14 (1922–1939 i od 1945)

Data budowy: ok. 1904 r.

Architekt: nieznany

Inwestor: Josef Jaros

Właściciele:
1800–1811: Cohler, burmistrz i aptekarz
1817–1822: Thomax Blaxator (Braxator), szewc
1827: Johann Wypisczik, masarz
1832–1840: spadkobiercy Johanna Wypisczka (Leopoldine Kremski)
1853: Friedrich Hildebrand, rymarz
1858–1877: Albert Jaros (1823-1877)
1877–1911: Josef Jaros, powroźnik


     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 


 
 

Opis:
Budynek murowany, na planie nieregularnego czworoboku z oficyną. Elewacja eklektyczna z elementami secesji, trzypiętrowa, czteroosiowa. Prawa oś zaakcentowana została ryzalitem i spiętrzonym wykuszem. Wykusz od dołu zdobi secesyjna dekoracja z motywami gałęzi, liści i owoców jabłoni. Również płyciny między piętrami wykusza ozdobione są secesyjnymi dekoracjami roślinnymi i inicjałem „J” – Josef Jaros. Jednak otwory okienne i bramny oraz gzyms koronujący utrzymane są w stylu neorenesansowym.


ul. Krakowska 14, fot. 2014 r.

Dodatkowe informacje, przebudowy:
Najstarsze informacje o zabudowaniach przy obecnej ul. Krakowskiej 14 pochodzą z 1800 r., ich wartość wyceniono wówczas na 200 talarów i nie uległo to zmianie do połowy XIX w. Na planach z drugiej połowy XIX w. widoczny jest zespół zabudowań ustawionych na rzucie w formie litery „U” otwartej w kierunku ulicy. Nie zachowała się dokumentacja budowlana obecnej kamienicy. Na podstawie planów sąsiednich budynków możemy jedynie ustalić, że wzniesiono ją między 1903 a 1905 r.


     

 

ul. Krakowska 14, fot. 2014 r.

 

 

 

 

 


 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• brak dokumentacji

Marek Wojcik, Kamienice przy ulicy Krakowskiej w Tarnowskich Górach (1866–1910), „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” 2011, tom III, s. 32-33.


         

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019