Adres współczesny:
ul. Krakowska 18

Numer dawnej hipoteki:
- 34 (w 1765 r.);
- 184 (od 1800 r.)

Adresy historyczne:
- Krakauerstrasse 18 (do 1922; 1939–1945)
- ul. Krakowska 18 (1922–1939 i od 1945)

Data budowy: koniec XIX w.

Architekt: nieznany

Inwestor: nieznany

Właściciele:
1765: Joseph Krahl
1800–1811: Czierna, rusznikarz
1817–1817: Wilhelm Benke
1822–1832: wdowa Benke
1840–1853: Felix Benke, kowal
1864–1866: Joseph Bondlander (Bodländer), kupiec, gorzelnik i restaurator
1867–1890: Jacob Preuss
1894–1913: Emanuel Preuss
1930: Szymon Brauer


     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 


 
 

Opis:
Budynek murowany na rzucie zbliżonym do prostokąta, dwupiętrowy z wysokim poddaszem, z dwiema bocznymi oficynami. Elewacja współczesna (z 2009 r.) o formach nawiązujących do historycyzmu, ośmioosiowa z nieznacznym dwuosiowym ryzalitem po stronie wschodniej.


ul. Krakowska 18, fot. wrzesień 2009 r.


ul. Krakowska 18, fot. kwiecień 2009 r.

Dodatkowe informacje, przebudowy:
W 1765 r. zabudowania przy obecnej ul. Krakowskiej 18 wycenione były na 170 talarów i wartość ta nie uległa zmianie do połowy XIX w. Nie zachowała się dokumentacja dotycząca budowy współczesnej kamienicy. Na podstawie ogólnych planów i rysunków sąsiednich budynków możemy jedynie określić, że zbudowano ją po 1880 r., a przed 1890 r. Po roku 1922 dokonano przebudowy, m.in. usunięto obramienia okien, gzyms i zmieniono kapitele kolumn artykułujących drugie piętro i poddasze – z korynckich na jońskie. W 1930 r. projekt kanalizacji wykonał Hermann Schalscha. Podczas remontu budynku w 2009 r. (proj. Monika Trzcionkowska) przywrócono obramienia okien.


     

 

ul. Krakowska 18, początek XX w.

 

 

 

 

 


 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• sygn: A 447, A 685

Marek Wojcik, Kamienice przy ulicy Krakowskiej w Tarnowskich Górach (1866–1910), „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” 2011, tom III, s. 34.


         

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019