Adres współczesny:
ul. Krakowska 3

Numer dawnej hipoteki:
- 43 (w 1765 r.);
- 191 (od 1800 r.).

Adresy historyczne:
- Krakauerstrasse 3 (do 1922; 1939-1945)
- ul. Krakowska 3 (1922-1939 i od 1945)

Data budowy: 1898 r.

Architekt: nieznany

Inwestor: Sigismund Noher

Właściciele:
1765: teren niezabudowany
1800–1811: Friesc, płóciennik
1812–1832: Isaac Bloch, kupiec
1840–1875: Abraham Brieger
1875–1898: Philippine Brieger
1898–1922:Sigismund Noher
1929: Isaac Zimber, właściciel firmy „Wohle-Worthe” z Katowic


     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 


 
 

Uzupełniające informacje o mieszkańcach:

Sigismund Noher, (prawdopodobnie ur. 23 III 1865 r. w Mysłowicach), kupiec (pasmanteria, artykuły dla mężczyzn), właściciel kamienic przy ul. Krakowskiej 3 i 10. Aktywnie uczestniczył w życiu gminy żydowskiej: w 1896 r. został wybrany na zastępcę w kolegium reprezentantów, a w 1911 r. na członka tegoż kolegium. Po 1922 r. wyjechał z Tarnowskich Gór.


     

 

 
 


Opis:

Kamienica na planie prostokąta z dwiema nieznacznym oficynami. Elewacja czterokondygnacyjna o ośmiu, niesymetrycznie zakomponowanych osiach. Wysoki parter z dużymi wystawowymi oknami oraz pierwsze piętro – są pseudoboniowane. Na drugim piętrze, osie druga i szósta są silnie zaakcentowane przez okna ujęte w aedicule z jońskimi kolumnami. Na pierwszym piętrze znajdują się w dekoracje z datą budowy: „1898” oraz puttami podtrzymującymi kartusze z monogramami właściciela „SN” i kaduceusze.

Kaminicy przy ul. Krakowskiej 3, fot. 2018 r.

Dodatkowe informacje, przebudowy:
Do 1898 r. teren tworzył jedną parcelę wraz z zabudowaniami przy obecnej ul. Krakowskiej 1. W 1765 r. teren był niezabudowany (podobnie jak wiele innych parceli przy obecnej ul. Krakowskiej). W 1800 r. dom w tym miejscu miał wartość 250 talarów, która wzrosła około 1815 r. do 1195 talarów, prawdopodobnie na skutek zabudowania zachodniej części parceli (czyli dzisiejszej Krakowskiej 1). Brak zachowanej dokumentacji budowlanej nie pozwala ustalić autora projektu obecnej kamienicy, która według daty na elewacji wybudowana została w 1898 r. Warto dodać, że na fasadzie kamienicy znajdował charakterystyczny zabudowany balkonik, prawdopodobnie spełniający funkcję kuczki. Istniał on jeszcze po II wojnie światowej.

Okno ujęte w aedicule, fot. 2011 r.,
na którym widoczna oryginalna (obecnie niezachowana) stolarka okienna.


     


Kartusz z literą "N", kadyceuszem i cyframi "98".

Widok na ulicę Krakowską, na pierwszym planie kamienica nr 3, fot. 2018 r.

Kamienica przy ul. Krakowskiej 3
w 1947 r. - na drugim piętrze
balkonik-kuczka
.

 

 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• brak dokumentacji

Krzysztof Gwóźdź, Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach historia i współczesność, Tarnowskie Góry 2008.

Historia Tarnowskich Gór, Red. J. Drabina, Tarnowskie Góry 2000.

Marek Wojcik, Kamienice przy ulicy Krakowskiej w Tarnowskich Górach (1866–1910), „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” 2011, tom III, s. 12-13.


         

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019