Adres współczesny:
ul. Krakowska 4

Numer dawnej hipoteki:
- 28 (w 1765 r.);
- 189 (od 1800 r.)

Adresy historyczne:
- Krakauerstrasse 4 (do 1922; 1939–1945)
- ul. Krakowska 4 (1922–1939 i od 1945)

Data budowy: prawdopodobnie koniec XVIII w. z licznymi przebudowami.

Architekt: nieznany

Inwestor: nieznany

Właściciele:
1765: działka nieopodatkowana (w domyśle niezabudowana)
przed 1800: Drescher
1800: Baenisch
1811–1822: Gotlieb Milde, siodlarz
po 1822: Nathan Drescher
1827: pani Drescher
1832: Johann Wallitzek, kowal
1840: spadkobiercy Wallitzka 1853–1870: Johanna Wallitzek
1880: J. Böhm
1890–1913: Abraham Behnsch (1839–1919), kupiec
1930: Józef Goryczka

     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 


 
 

Opis:
Budynek murowany, piętrowy, na rzucie zbliżonym do prostokąta. Z tyłu, po bokach, dwie niewielkie oficyny. Elewacja otynkowana, symetryczna, siedmioosiowa, z dwoma ryzalitami po bokach. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne, nad oknami piętra – odcinki gzymsu. Dach dwuspadowy o niewielkim nachyleniu. Drzwi wejściowe drewniane z umieszczana na nich datą: „1890”, ale o formach późniejszych (z około 1910 r.)

Krakowska 2, fot. 2014 r.

Dodatkowe informacje, przebudowy:
W 1765 r. działki pod obecnymi domami przy ul. Krakowskiej 4, 6 i 8 nie były zabudowane. Mogło to być spowodowane wcześniejszymi pożarami, bądź innym przebiegiem samej ulicy. Pierwsze informacje o zabudowie tego miejsca pochodzą z 1800 r., wówczas stojący tam dom miał wartość 230 talarów. Nie uległa ona zmianie aż do połowy XIX w. Cześć parterowa powstała zatem w końcu XVIII w. Rysunek przebudowy parteru, z czasów, gdy kamienica należała do Böhma (około 1880 r.), ukazuje piętrową kamienicę o dwuspadowym wysokim dachu i w formach zbliżonych do dzisiejszych. Jedynie otwory okienne były wtedy zamknięte łukiem. W 1894 r. drobne prace budowlane wykonał Otto Kotzulla.
W 1895 r. Johannes Kindler powiększył okno wystawowe.
W 1913 r. kolejne niewielkie prace modernizacyjne przeprowadził Konrad Güntzel.
W 1930 r. Hugo Stier zaprojektował kanalizację.
Od 1932 r. na parterze mieścił się zakład fotograficzny Jana Melcera.

     


Projekt przebudowy z 1913 r.


Projekt witryny z 1913 r.


Drzwi wejściowe

 

 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Archiwum Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,
• dokumentacja fotograficzna

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• sygn: A 1631 i A 1634

Marek Wojcik, Kamienice przy ulicy Krakowskiej w Tarnowskich Górach (1866–1910), „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” 2011, tom III, s. 25-26.


         

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019