Adres współczesny:
ul. Krakowska 8

Numer dawnej hipoteki:
- 30 (w 1765 r.);
- 187 (od 1800 r.)

Adresy historyczne:
- Krakauerstrasse 8 (do 1922; 1939–1945)
- ul. Krakowska 8 (1922–1939 i od 1945)

Data budowy: prawdopodobnie koniec XVIII w. z licznymi przebudowami.

Architekt: nieznany

Inwestor: nieznany

Właściciele:
1765: działka nieopodatkowana
1800: Ignatz Niemczik
1811–1832: Johann Niemczik, tkacz
1840: spadkobiercy Niemczika
1853–1860: Simon Schlesinger
1874: spadkobiercy Schlesingera
1880–1906: Adolf Bloch, kupiec
1909: Moritz Seidemann, kupiec
1930: spadkobiercy Seidemannów

     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 


 
 

Opis:
Budynek murowany, piętrowy, na rzucie zbliżonym do prostokąta, z później dobudowany zespołem oficyn tworzących czworobok z dziedzińcem. Elewacja otynkowana, bezstylowa, pięcioosiowa, z dwuosiową dobudówką po prawej stronie – prawdopodobnie nad pierwotną bramą. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne. Dach pierwotnie naczółkowy (obecnie naczółki zlikwidowane) z kalenicą równoległa do ulicy.


ul. Krakowska 8, fot. 2009 r.

Dodatkowe informacje, przebudowy:
W 1765 r. działki pod obecnymi domami przy ul. Krakowskiej 4, 6 i 8 nie były zabudowane. Pierwsze informacje o zabudowie tego miejsca pochodzą z 1800 r., gdy dom wart był 500 talarów. Wartość nie zmieniła się do połowy XIX w. Obecna forma budynku, wraz z przybudówką po stronie wschodniej, poświadczona jest na rysunku Heinricha Berlinera z 1880 r. Przebudowy domu wykonali: w 1880 r. – Heinrich Berliner (dobudowa zachodniej oficyny), w 1892 r. – Daniel Scholz (dobudowa wschodniej oficyny), w 1902, 1905 i 1909 r. – Johannes Kindler (drobne przebudowy, m.in. okien wystawowych na parterze), a w 1909 r. – Hugo Strecker. W 1930 r. projekt kanalizacji opracował Hugo Stier.


Projekt przebudowy, Hugo Strecker, 1909 r.


     

 

Projekt rozbudowy,
Heinrich Berliner, 1880 r.

 

 

 

 

 


 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• sygn: A 357, A 656, A 676, A 678, A 680, A 681

Marek Wojcik, Kamienice przy ulicy Krakowskiej w Tarnowskich Górach (1866–1910), „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” 2011, tom III, s. 26-27.


         

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019