Adres współczesny:
Rynek 16

Numer dawnej hipoteki:
- 9, Ring (w 1746 r.);
- 20 (w 1765 r.);
- 18 (od 1800 r.)

Adresy historyczne:
- Ring 17 (do 1914)
- Rynek 16 (1924 – 1939; 1945 – 1950; od 1956)
- Ring 16 (1939–1944)
- Plac Stalina 16 (1950–1956)

Data budowy: prawdopodobnie XVIII w. z licznymi późniejszymi przebudowami

Architekt: nieznany

Inwestor: nieznany

Właściciele:
1673–1676: Marcin Niwka
1746: Jacob Karol Psczenski
1765: Gottfried Schultz
1791–1845: Johann Sedlaczek
1862–1863: Franz Loebell
ok. 1864-1898: Gustav Böhm
1899–1908: Elisabeth Böhm
1909–1912: Adelheid Guttmann
1921: Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie
1928–1938: Józef Milarski

     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 
 
 

Opis:
Budynek piętrowy na planie prostokąta z czterospadowym dachem. Elewacja symetryczna, pięcioosiowa. Pierwotnie wnętrze miało symetryczny układ z przelotową sienią w osi budynku. W jego tylnej części zachowały się sklepienia krzyżowe i kolebkowe.

Rynek 16, fot. 2018 r.

Dodatkowe informacje, przebudowy:
Wartość katastralna zabudowań w latach 1746–1840 nie uległa istotnym zmianom, co sugeruje, że dom nie był w tym czasie przebudowywany. W 1746 r. wynosiła ona 570 talarów, a w latach 1800–1840 osiągnęła 615–620 talarów (w tym zasadniczy budynek – 485–490 talarów, a tylna oficyna – 130 talarów). Na planie rynku z ok. 1840 r. widoczna jest w części frontowej przerywana linia sugerująca, że w tym czasie znajdowały się tu jeszcze podcienia. Przebudowy z lat 1928–1929 zatarły jednak ich ślady. Natomiast rysunek rynku z lat 60. XIX w. przedstawia dom zbliżony w formie do obecnego stanu. Datacja budynku nastręcza trudności, brak jest elementów wskazujących na jego renesansowe pochodzenie, jak zwykło się przyjmować. Niewykluczone więc, że powstał on po wielkim pożarze miasta w 1701 r.

Projekt przebudowy z 1929 r.


       
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• sygn: A 299, A 385, A 386


       

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019