Adres współczesny:
Rynek 17, budynek północny

Numer dawnej hipoteki:
- 10, Ring (w 1746 r.);
- 21 (w 1765 r.);
- 19 (od 1800 r.)

Adresy historyczne:
- Ring 18 (do 1914)
Między rokiem 1914, a 1924 zmieniono numerację i od tego czasu budynek ma taki sam numer co sąsiedni budynek po stronie południowej.
- Rynek 17 (1924 – 1939; 1945 – 1950; od 1956)
- Ring 17 (1939–1944)
- Plac Stalina 17 (1950–1956)

Data budowy: prawdopodobnie XVII w. z licznymi późniejszymi przebudowami

Architekt: nieznany

Inwestor: nieznany

Właściciele:
1670: Andreas Olofsson
1673–1676: Anna Olofsson z domu Weißheitt
1705: Mathes Olofsson
1746: Ewa Ursula Scultetus (primo voto Olofsson)
1750–1798: Johann Gottlieb Böhm
1799–1818: Magdalene Böhm z domu Dull
1818–1861: Gustav Böhm
1861–1880: Luise Böhm z domu Wagner
1889–1900: Otto Böhm
1909: Benno Atzler
1911–1912: Adolf Bloch
1912–1915: Grundstück Verwaltungs Gesellschaft Silesia m.b.H in Beuthen


     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 
 
 

Opis:
Budynek na planie prostokąta, piętrowy z wysokim poddaszem, z dachem półszczytowym ustawionym kalenicą prostopadle do rynku. Na parterze od strony rynku znajduje się dwuarkadowe podcienie, a od południa sień przelotowa. Wszystkie pomieszczenia parteru są sklepione. Od strony ul. Przesmyk zwracają uwagę wyjątkowo grube mury budynku zasadniczego i tylnego.


Rynek 17, fot. 2018 r.

Dodatkowe informacje, przebudowy:
Bryła budynku niezmieniona od XVIII w. Dowodzi tego zestawienie jego wartości katastralnej: w 1746 r. wyniosła ona 570 talarów (całość zabudowań), a w kolejnych latach (1765–1840) 672–660 talarów. W 1889 r. od strony dziedzińca powstała przy bocznym skrzydle galeryjka (projekt Adolf Goerke), w 1915 r. dokonano przebudowy wnętrza oraz ustawiono murowaną ścianę szczytową, która wcześniej prawdopodobnie była drewniana (projekt Pawlik & Co z Bytomia). Masywność ścian parteru oraz kształt piwnic, z których część jest być może zasypana – łuk przy podłodze sugeruje, że mogły one być dwukondygnacyjne – skłaniają do przypuszczenia, że budynek pochodzi z XVI w., z podcieniami dobudowanymi w wieku XVII.


Projekt przebudowy z 1915 r.


     


pocztówka z początku XX w.


Rynek 17, sień, fot. 2016 r.


Piwnice, fot. 2015 r.

 

 

 

 

 


 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Archiwum Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,
• dokumentacja fotograficzna

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• sygn: A 276, A 99, A 384


         

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019