Adres współczesny:
ul. Henryka Sienkiewicza 4

Numer dawnej hipoteki:
- 252

Adresy historyczne:
- Hugostrasse 4 (do 1922)
- ul. Sienkiewicza 2 (1922–1939 i od 1945)
- HülsenstraBe (1939–1944)

Data budowy: 1862, rozbudowy: 1904–1905

Architekt: Heinrich Strecker; architekt rozbudowy: Hugo Strecker

Inwestor: Heinrich Strecker; inwestor rozbudowy: Hugo Strecker

Właściciele:
1862–1876: Heinrich Strecker
1890: Sophie Strecker
1904–1914: Hugo Strecker
1914–1919: spadkobiercy Streckera
1923–1930: Wenzel Strancik (Tarnogórska Fabryka Wyrobów Metalowych)
1938: Magdalena Stranczyk


     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 
 
 

Uzupełniające informacje o mieszkańcach:

Heinrich Konrad Strecker (20 IX 1819 – 23 II 1876), ewangelik (członek rady parafialnej kościoła ewangelickiego w Tarnowskich Górach), mistrz stolarski, od 1856 r. należał do loży masońskiej „Silberfels”. Żona: Maria Sophia z domu Klemann ur. w 1829 r., ewangeliczka.

Hugo Edwin Heinrich Strecker (18 XII 1854 – 1 V 1914), ewangelik (członkiem rady parafialnej kościoła ewangelickiego w Tarnowskich Górach), mistrz stolarski (m.in: prowadził budowę pomnika cesarza Wilhelma I na dzisiejszym pl. Wolności, a w latach 1900–1902 dokończył budowę nowego kościoła p.w. Świętego Marcina w Starych Tarnowicach), rzeczoznawca sądowy, radny miejski, członek Bractwa Strzeleckiego (w latach 1903–1909 Jego mistrz strzelecki / prezes, w latach 1886 i 1894 wystrzelał tytuł króla bractwa), od 1883 r. członek loży masońskiej „Silberfels” (w latach 1901–1909 drugi zastępca jej mistrza). Żona: Magdalena, ur. 1864 r., katoliczka.


     

 

 

 

 
 

Opis:
Budynek na rzucie zbliżonym do prostokąta. Murowany, trójkondygnacyjny z niskim poddaszem. Przez dom prowadzi przejazd z wejściem do klatki schodowej, drugie wejście, boczne, znajduje się od strony północnej. Elewacja frontowa nieznacznie asymetryczna, 13-osiowa, z dwoma nieznacznymi ryzalitami. Otwory wejściowe i okienne – prostokątne. Między oknami pierwszego i drugiego piętra symbole cechu murarzy i stolarzy. Brama wjazdowa metalowa, z kutymi kratami (w kracie nadświetla monogram właściciela: „HS”). Po jej prawej stronie, w cokole kamienie z symbolami cechu murarzy i stolarzy oraz datami budowy: „1862” i rozbudowy: „1904”. Kamienica pierwotnie zwieńczona była attyką z dwoma szczytami, w lewym znajdowała się data budowy: „1904”.


Hugo Strecker, projekt elewacji domu przy ul. Sienkiewicza 4, 1904 r.

 


Obecna ul. Sienkiewicza na pocztówce z ok. 1910 r.

Dodatkowe informacje, przebudowy:

W 1930 r. budynek przyłączony do kanalizacji (proj. Johannes Kindler).


Dom przy ul. Sienkiewicza 4, fot. 2009 r.


     

 


Detal architektoniczny na elewacji z symbolami murarskimi


Detal architektoniczny przy bramie z symbolami murarskimi


Detal architektoniczny przy bramie
z datami budowy i rozbudowy


Drzwi i brama wjazdowa


"HS" - monogram właściciela
w nadświetlu bramy


Drzwi kurtynowe na klatce schodowej

 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• sygn: A 435, A 1498, A 2066

Krzysztof Gwóźdź, Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach historia i współczesność, Tarnowskie Góry 2008

Martin Lorenz, Geschichte der Joh. Loge „Silberfels” zu Beuthen O.-S. Denkschrift zur Feier des 100 Jährigen Stiftungsfestes am 24. Mai 1913, Kattowitz 1913.

Marek Wojcik, Tajemnicze znaki, [w:] „Montes Tarnovicensis”, 2010, nr 42

 


       

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019