Adres współczesny:
ul. Tylna 2

Numer dawnej hipoteki:
- 12 (w 1765 r.);
- 10 (od 1800 r.)

Adresy historyczne:
- Hinterstrasse 2 (do 1922; 1939–1945)
- ul. Tylna 2 (1922–1939 i od 1945)

Data budowy: prawdopodobnie XVIII w., przebudowa 1955 r.

Architekt: nieznany

Inwestor: nieznany

Właściciele:
1765: Michael Gaida
1800–1827: Johann Hergesell, garbarz
1827–1865: Jacob Hergesell, kowal
1880–1881: Samuel Ansbach
1909–1911: Julie Ansbach
1930: Kulig (z Katowic)

     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 


 
 

Opis:
Budynek na rzucie zbliżonym do prostokąta. Murowany piętrowy, elewacja otynkowana, bezstylowa, otwory okienne i drzwiowe prostokątne, dach pulpitowy. Od wschodu parterowa przybudówka (dawna piekarnia)


ul. Tylna 2, fot. 2018 r.


ul. Tylna 2, fot. ok. 1950 r.


ul. Tylna 2, fot. 1922 r.

Dodatkowe informacje, przebudowy:
Brak pewnych informacji o zabudowaniach pochodzących sprzed 1765 r. W 1765 r. działka obejmował kwartał, na którym dziś znajdują się budynki przy ul. Tylnej 2 i 7 oraz ul. Pawła Stalmacha 7, a wartość zabudowy według katastrów wynosiła 292 talary i nie zmieniła się do połowy XIX w. Dom wtedy miał 62 x 32 stopy (19 x 10 m), co odpowiada współczesnemu rozmiarowi domu przy ul. Tylnej 2 (bez wschodniej dobudówki z 1880 r.). 1880 – dobudowa piekarni po stronie wschodniej (proj. Adolph Goerke) 1881 – podniesienie komina piekarni (proj. Adolph Goerke) 1955 – podniesienie części skrajnych o piętro i przebudowa poddasza (wykonano dach pulpitowy)


     

 

Projekt budowy pieca piekarniczego,
1880 r.

 

 

 

 

 


 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• sygn: A 431; A 1588

 


         

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019