Adres współczesny:
ul. Zamkowa 8

Numer dawnej hipoteki:
- brak

Adresy historyczne:
- Schlossstrasse 8 (do 1922; 1939–1945)
- ul. Zamkowa 8 (1922–1939 i od 1945)

Data budowy: połowa XIX w.

Architekt: nieznany

Inwestor: nieznany

Właściciele:
1874-1885: Benjamin Goerke
1886: Frankel, wdowa
1889–1903: Albert Panofsky
1904: Emanuel Benger
1925–1930: Franciszek Willim


     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 
 
 

Uzupełniające informacje o mieszkańcach:

Albert Panofski, zob. Zamkowa 6


     

 

 

 

 
 

Opis:
Budynek na rzucie prostokąta z boczną oficyną (od ul. Bondkowskiego). Murowany, piętrowy, nakryty dachem dwuspadowym. Elewacja symetryczna, pięcioosiowa z prostokątnymi otworami okiennymi. Oficyna piętrowa, czteroosiowa, z przejazdem w części środkowej.


Kamienica przy ul. Zamkowej 8, fot. 2019 r.


Fragment poczówki z początku XX w. z widoczną restauracją Emanuela Bengera

Dodatkowe informacje, przebudowy:

Pierwotnie teren obecnych zabudowań leżał częściowo na terenie dawnej hipoteki nr 34 (obecnie Zamkowa 6), a częściowo na terenie zajmowanym przez ławy mięsne (Fleischbank – które nie miały numeru hipoteki). Data budowy nie jest znana. Budynek nie figuruje na planie z 1811 r., widnieje natomiast na planie z 1874 r. Określa to daty graniczne budowy. 1886 – przebudowano okna na parterze oficyny (proj. Carl Stefke) 1889 i 1892 – okna parterowe przebudowano na drzwi wejściowe (proj. Heinrich Berliner)


Heinrich Berliner, projekt przebudowy okien, 1889 r.


     

 


Kamienica przy ul. Zamkowej 8,
fot. 2015 r.


Zdjęcie z 1904 r. z widoczną restauracją
Alberta Panofskiego


Carl Stefke, projekt przebudowy okien
w bocznej oficynie, 1886

 

 

 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• sygn: A 63, A 72; A 733

 


       

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019