Adres współczesny: Pl. Żwirki i Wigury 4

Numer dawnej hipoteki (do lat 90. XX wieku była to jedna posesja wraz z sąsiednim budynkiem przy ul. Kaczyniec 9) :
54 (1765 r.);
210 (od 1800 r.),

Adresy historyczne:
Neuring 4 (do 1922)
Nowy Rynek 4 (1922-1933)
Żwirki i Wigury 4 (1933-1939)
Altmarkt 4 (1939-1944)
Żwirki i Wigury 4 (od 1945)

Data budowy: ok. 1860 r.

Architekt: nieznany

Inwestor: (prawdopodobnie) Franz Gaidzik

Właściciele (Żwirki i Wigury 4 oraz Kaczyniec 9):
1765: Caspar Lutz
1800-1811: Johann Lebioda, tkacz
1817-1821: Johann Wisthal, tkacz
1821-1858 : Joseph Gaidzik, szewc
1858-1867: Franz Gaidzik
1867: Paul Knobloch
1867: Edward Nowotny
1868: Johanna Drozdek (Drosdek)
1878: Feliks Drosdek
1889-1901: Rober Petscheke, handel mleczarski i warzywny
1930-1941: Józef Pelke, mistrz rymarski
1945: przejęta przez skarb państwa

     
Deutsch / Niemiecki
strona główna
obiekty:
ul. Bondkowskiego
ul. Gliwicka
ul. Górnicza
ul. Krakowska
Rynek
ul. Sienkiewicza
ul. Szymały
ul. Tylna
ul. Wajdy
ul. Zamkowa
pl. Żwirki i Wigury
osoby
bibliografia
plan miasta
 


 
 

Opis:
Budynek narożny, na rzucie pięcioboku. Murowany, parterowy z użytkowym poddaszem. Elewacje otynkowane, bezstylowe, asymetryczne. Okna i wejścia prostokątne. Obecnie w budynku ma siedzibę licencjonowane biuro obrotu nieruchomościami TG Nieruchomości.


Kliknij na logo żeby zobaczyć stronę biura:

SedlaczekNowy Rynek (obecny pl. Żwirki i Wigury), ok. 1860 r.)

Dodatkowe informacje, przebudowy:
Do lat 90. XX w. zabudowania przy pl. Żwirki i Wigury 4 stanowiły jedną działkę wraz z tymi przy ul. Kaczyniec 9. Dom mieszkalny znajdował się na Kaczyńcu. Na planach z początku XIX w. nie zaznaczono w narożu dzisiejszego placu Żwirki i Wigury żadnych zabudowań. Powstały one prawdopodobnie w latach 60. XIX w. Ich formy zostały utrwalone na rycinie z tego okresu i ich zasadnicza bryła nie zmieniła się do dziś.
W 1899 r. powstał projekt nadbudowy piętra oraz zabudowy przejazdu od ul. Kaczyniec. Nie został on jednak zrealizowany.


Niezrealizowany projekt nadbudowy z 1899 r.


     

 

Pl. Żwirki i Wigury 4 , fot 2018 r.

 

 

 

 

 


 
 

Bibliografia, archiwalia, odnośniki:

Archiwum Państwowe w Katowicach,
• Zespół nr 1441, Akta miasta Tarnowskich Gór, sygn: 231 – 232 (Bürger Rolle der Stadt Tarnowitz); 2216 – 2230 (Feuer Societaets-Catastrumder Stadt Tarnowitz etc.)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
• Rep. 135, nr 700, Chronik der Stadt Tarnowitz erfasst von Lehrer C. Winkler in Tarnowitz.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Archiwum Zakładowe (archiwum budowlane),
• syg: A 1810; A 2542;

Ryszard Bednarczyk, Posesja w narożniku Kaczyńca i Placu Żwirki i Wigury, 2016, dokument elektroniczny w posiadaniu Fundacji Kruszce Śląska.


         

© Fundacja Kruszce Śląska, 2018-2019